• 0px

Projecten

Het Veld Advies kan diensten verlenen in onder andere het kader van plattelandsontwikkeling en groene energie. Het ontwikkelen van een project kan op individuele of op gezamenlijke basis plaatsvinden. De begeleiding omvat onder andere het onderzoeken van financiële haalbaarheid, aanvragen van subsidies, begeleiding naar overheden toe op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en eventuele financiële ondersteuning, begeleiding bij het tot stand brengen van gebouwen en installaties en het begeleiden van de financiering van deze projecten.

Projecten:

  • Zonne-energie
  • Koppeling akkerbouw en veehouderij