• 0px

Bedrijfsontwikkeling

Aanvullend op de advisering is het mogelijk om agrarisch ondernemers actief te ondersteunen om bedrijfsontwikkeling tot uitvoering te brengen. Op verzoek kan de mogelijkheid worden aangeboden om te begeleiden, te bemiddelen en activiteiten helpen uit te besteden aan ondernemingen en specialisten op bepaalde vakgebieden om de voorgenomen bedrijfsontwikkeling feitelijk te realiseren.