• 0px

Financiële advisering

Een gedegen analyse is nodig om inzichtelijk te maken wat feitelijk de situatie van de ondernemer en zijn bedrijf is. Hulpmiddelen hierbij zijn technische analyses, analyse van herkomst en besteding van middelen, begrotingen, liquiditeitsprognoses en dergelijke.

Bij de ondernemer die volledig zijn inkomen uit het agrarische bedrijf wil blijven halen zal er geadviseerd worden in doelmatige bedrijfsontwikkeling. 

Bij ondernemers die een andere doelstelling hebben zal altijd het behalen van een gewenst inkomen centraal staan eventueel in combinatie met estate planning. Hier is de nodige ervaring en creativiteit aanwezig om de gewenste doelen te halen.