• 0px

Fiscaal advies

Op agrarisch gebied is een jarenlange ervaring aanwezig op gebied van de verschillende Nederlandse belastingwetten. Ondernemersactiviteiten c.q. -beslissingen worden altijd systematisch in van alle van toepassing zijnde belastingwetten geprojecteerd om fiscaal een stabiel geheel te vormen die achteraf geen complicaties opleveren. 

Het Veld Advies kan u tevens van dienst zijn met de begeleiding van Nederlands-Duitse fiscale aangelegenheden op gebied van de inkomstenbelasting, omzetbelasting en recht van overgang c.q. erfrecht. Er is een netwerk met Duitse adviseurs aanwezig waaronder ervaren Steuerberaters en Notarissen.