• 0px

Landbouwgrond te koop Ter Apelkanaal

Verkoopinformatie verkoop percelen landbouwgrond en veldschuur Voorbeetseweg Ter Apelkanaal

Algemeen
Het aangeboden object betreft een viertal kadastrale percelen landbouwgrond aan de Voorbeetseweg te Ter Apelkanaal. Op één van deze percelen is een veldschuur aanwezig.

Percelen landbouwgrond
De landbouwgrond is gebruikt voor de teelt van akkerbouwgewassen en is hier geschikt voor. De kavels liggen om en nabij de huisnummers 1 en 3 aan de Voorbeetseweg te Ter Apelkanaal.
De grondsoort is zandgrond met een lichte fractie leem. De totale oppervlakte landbouwgrond, inclusief ondergrond veldschuur, erf en aanhorige grond bij veldschuur is 17.09.22 hectare.
De percelen zijn goed ontsloten door de Voorbeetseweg. Daarnaast zijn de percelen omgeven door goede sloten en waterlopen. Er rust geen ruilverkavelingrente op de percelen.  De percelen liggen in het bestemmingsplan buitengebied van Vlagtwedde en zijn aangeduid met “Agrarisch-1”

Kadastrale gegevens
Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte
Vlagtwedde S 906 7.51.72 ha
Vlagtwedde S 907 1.30.20 ha
Vlagtwedde S 849 0.82.75 ha
Vlagtwedde S 850 7.44.55 ha

 
 
Veldschuur
De veldschuur heeft een afmeting van 15 meter bij 20 meter. Het dak is een zadeldak met asbest golfplaten als dakbedekking. De wanden en gevels van de schuur zijn halfsteens muren van baksteen. De topgevels zijn van hout en overige beplating. De veldschuur ligt naast het huisnummer Voorbeetseweg 3 te Ter Apelkanaal.
De veldschuur is gelegen op het perceel met de kadastergegevens, gemeente Vlagtwedde, sectie S met nummer 907.  Het erf is ruim 1.000 vierkante meter, waarvan ca. 300 vierkante meter ondergrond schuur en ca. 340 vierkante meter bosopstand.

Het bestemmingsplan van de veldschuur is “veldschuur”.